Để đảm bảo an toàn cho Quý khách hàng và phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid 19 trong cộng đồng. Cửa hàng Quảng Phát Seal sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 04/06/2021. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách!

thông báo nghỉ dịch covid